Eesti
English Suomi
Eesti välispoliitika »

Eesti välispoliitika

Eesti välispoliitika eesmärgid

  1. Julgeoleku kindlustatus ja jagamatus, rahvusvaheliste suhete stabiilsus ja ennustatavus
  2. Eesti majanduse toimimise eelduste tagamine, liberaalsed majandussuhted ja majandusruum
  3. Eesti isikute kaitse välismaal ja välissuhetes
  4. Eesti mõjukus ja hea maine
  5. Demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, majandusvabadusi ja arengut edendav väärtuste ruum

Välispoliitika alameesmärgid

news Eesti Euroopa Liidus
news Julgeolekupoliitika
news Arengukoostöö ja humanitaarabi
news Regionaalne koostöö
news Inimõigused

TopBack

© Eesti Suursaatkond Helsinkis Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, Soome tel. (358 9) 622 02 60, e-mail: embassy.helsinki@mfa.ee